جانشین نیروی انتظامی فومن گفت: اینکه برخی انتظار داشته باشند که یک فرد بی حجاب کنار پلیس بایستد و پلیس نیز هیچ واکنشی از خود نشان دهد انتظار بیهوده ای است.

به گزارش ندای گیلان،سرگرد انساندوست جانشین نیروی انتظامی شهرستان فومن در خصوص رعایت حقوق شهروندی با بیان اینکه شماره 197 پذیرای دریافت گزارش عموم مردم است یادآور شد: منشور اخلاقی ناجا نیز تدوین شده که این منشور علاوه بر آموزش و ابلاغ به هر یک از کارمندان جهت اجرای آن تعهد نیز از آنها گرفته می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تفرجگاه ها در دو منطقه قلعه رودخان و ماسوله تصریح کرد: دو نفر همیار پلیس در کنار مامور ثابت در این مناطق برای تذکر لسانی حضور دارند و در 99 درصد موارد نیز با تذکر لسانی افراد به حجاب تمکین می کنند.

انساندوست با اشاره به برنامه های پیش روی ناجا گفت: در نظر داریم تا نمایشگاه عفاف و حجاب را ماسوله و قلعه رودخان برپا کنیم.

جانشین نیروی انتظامی شهرستان فومن با شاره به اجرای طرح ناظر (گزارش کشف حجاب در داخل خودرو و اتوبوس) این طرح را یکی از اقدامات پلیس در راستای فرهنگ سازی عفاف و حجاب عنوان کرد و با اشاره به تاثیرگذاری آن گفت: در مرحله اول برای مالک خودرو پیامک ارسال می شود که اگر ظرف ده روز برای تعهد حضور نیابد برای خودروی او به صوت خودکار برگه توقیف صادر می شود و مرحله سوم نیز تشکیل پرونده قضایی است.

انساندوست با بیان اینکه همه جای خودرو به غیر از داشبورد و صندوق عقب فضای عمومی محسوب می شود نه خصوصی، خاطرنشان کرد: اینکه برخی انتظار داشته باشند که یک فرد بی حجاب کنار پلیس بایستد و پلیس نیز هیچ واکنشی از خود نشان دهد انتظار بیهوده ای است.