معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور در سفر به رشت گفت: کمیته امداد امام خمینی 200 هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش خود در کشور ایجاد کرده است.

به گزارش ندای گیلان،معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور امروز در رشت گفت: در سال ۹۹ از این  فرصت های شغلی ایجاد شده ،۱۳۳ شغل در کشور محقق شده است .
حجت الله عبدالملکی با اشاره به اینکه ۶۳ درصد از برنامه های اشتغال زایی مددجویان  کمیته امداد در کل کشور محقق شده است  افزود : بیش از ۲۳۰ هزار پرونده شغلی هم  در چرخه بانکی در انتظار گرفتن تسهیلات بانکی است.
وی گفت : در استان گیلان هم ۷ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان برنامه ریزی شده بود که از این میزان ۴ هزار شغل ایجاد شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور افزود : گیلان تا امروز ۶۶ درصد از برنامه های اشتغال خود را محقق کرده است که این آمار بالاتر از میانگین کشوری است.