دکتر‌منصور یوسفی نفر دوم انتخابات دوره گذشته تالش ، ماسال و رضوانشهر و کاندیدای لیست امید نسبت به انتصاب اعضای هیات نظارت در این سه شهرستان انتقاد کرد.

ندای گیلان-سایر رسانه ها

صریح خبر نوشت:دکتر‌منصور یوسفی نفر دوم انتخابات دوره گذشته تالش ، ماسال و رضوانشهر و کاندیدای لیست امید نسبت به انتصاب اعضای هیات نظارت در این سه شهرستان انتقاد کرد.

وی در پیامی آورده است

دونفر از لیست امید در هیات نظارت استان بودن چه قشقرقی توسط بعضی از آقایون براه افتاد که ای داد و بیداد و یکطرفه هست ولی در سه شهرستان تالش رضوانشهر و ماسال طرفداران یک جریان فکری و آقای نماینده، تمامی اعضای هیات نظارت شهرستان و بخش ها را به خودشان اختصاص میدن چرا اعتراضی بلند نمیشه؟!!!
در رشت به دلیل اینکه دو نفر از لیست امید در هیات نظارت قرار گرفته بود برخی آقایان داد و بی داد کردند پس چرا در تالش ، ماسال و رضوانشهر اعضای ستاد نماینده در هیات نظارت منصوب شدند و کسی اعتراض نمیکند؟!