کیوان نظری دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان صومعه از افزایش اعتبارات شهرستان صومعه سرا در سال 1399 از بالغ بر 215 میلیارد ریال به بیش از 360 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ندای گیلان،کیوان نظری دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان صومعه  با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵۸ پروژه در کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب شده است، افزود: برای این تعداد پروژه، اعتباری بالغ بر ۲۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، سه درصد نفت و گاز، راه روستایی و جزء ۱۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ (موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور) پیش بینی شده بود که این رقم از محل سایر اعتبارات به ۳۶۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

نظری خاطرنشان کرد: میانگین تخصیص اعتبارات در ۹ ماهه گذشته برای اعتبارات استانی ۷۰ درصد، سه درصد نفت و گاز ۱۲ درصد و جزء ۱۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ قانون مذکور حدود ۳۴ درصد است.