فرماندار ماسال با اشاره به درپیش بودن انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، گفت: همواره در برگزاری انتخابات ها از ظرفیت آموزش و پرورش در فرایند اجرایی انتخابات استفاده می شود که این امر نشان از اعتماد کافی و وافی حاکمیت به آموزش و پرورش است.

به گزارش ندای گیلان،وحید پورحضرت در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ماسال با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش جایگاه مشورتی بسیار بالایی در سطح شهرستان دارد، افزود: همه می دانیم علی رغم اقدامات خوبی که در عرصه تعلیم و تربیت صورت پذیرفته است، نقائصی هم در این حوزه وجود دارد که انتظار می رود اعضای شورای آموزش و پرورش در این جلسه با پیشنهادات خود در جهت تصمیم سازی مناسب در این حوزه گام بردارند.

وی با تاکید بر نقش حیاتی شورای آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت، تصریح کرد: باید از همه ظرفیت ها و امکانات شهرستان در راستای برنامه ریزی مناسب در راستای ارتقای آموزش و پرورش استفاده کرد.

فرماندار ماسال با بیان اینکه مردم بهترین سرمایه های خود یعنی فرزندانشان را با هدف تعلیم و تربیت در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهند، خاطرنشان کرد: همه ما در جایگاه شورای آموزش و پرورش وظیفه داریم با برنامه ریزی صحیح، امانتدار خوبی برای سرمایه های ارزشمند خانواده ها باشیم.

پورحضرت با اشاره به تنگناها و مشکلات اقتصادی دولت، افزود:علی رغم همه این مشکلات دولت تدبیر و امید، نگاه ویژه ای  به آموزش و پرورش در سطح کشور داشته است.

وی با بیان اینکه عمده اعتبارات آموزش و پرورش صرف تعلیم و تربیت می شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت مجمع خیرین استان و انجمن اولیاء و مربیان جهت غلبه بر کمبودها بهره گرفته شود.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ماسال با تاکید بر لزوم ظرفیت سنجی و تهیه آمار دقیقی از تجهیزات مورد نیاز آموزش و پرورش، افزود: در جهت تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق کمیته برنامه ریزی و مجمع خیرین آموزش و پرورش استان پیگیری های لازم انجام می شود.

فرماندار ماسال وجود آمار دقیقی از وضعیت بی سوادان در سطح شهرستان ماسال را امری ضروری جهت ریشه کنی بی سوادی دانست و تصریح کرد: باید از ظرفیت بخشداران و دهیاران در راستای تهیه آمار دقیق بی سوادان و سوادآموزی آنان استفاده کرد.

پورحضرت با اشاره به درپیش بودن انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، گفت: همواره در برگزاری انتخابات ها از ظرفیت آموزش و پرورش در فرایند اجرایی انتخابات استفاده می شود که این امر نشان از اعتماد کافی و وافی حاکمیت به آموزش و پرورش است.

وی با تاکید بر نقش آفرینی خانواده آموزش و پرورش در ایجاد فضای مشارکت حداکثری در انتخابات، گفت: باید دقت شود ضمن تشویق مردم به شرکت در انتخابات، اصل بی طرفی نیز در سطح مدارس به درستی رعایت شود.