خبرهای رسیده حاکی از این است که،این کاندیدای معروف رشتی در صدد جلب حمایت اقشار مختلف مردم شهرستان رشت برآمده است و در این راستا جلسه ای را با آذری زبانان شهرستان رشت و همچنین جلسه ای را با ساکنان محله ی پل تاشان رشت داشته است.

همراه با کاندیداهای ندای گیلان:ولی اله عظمتی فرماندار سابق رشت و کاندیدای دهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی این شهرستان،با حضور بین مردم از برنامه های خود پس از رسیدن به صندلی سبز بهارستان سخن می گوید.

خبرهای رسیده حاکی از این است که،این کاندیدای معروف رشتی در صدد جلب حمایت اقشار مختلف مردم شهرستان رشت برآمده است و در این راستا جلسه ای را با آذری زبانان شهرستان رشت و همچنین جلسه ای را با ساکنان محله ی پل تاشان رشت داشته است.

photo_2016-02-17_17-56-43

ولی اله عظمتی و مردم محله ی پل تالشان رشت

ولی اله عظمتی و مردم محله ی پل تالشان رشت

کاندیدای رشت و سخنرانی در جمع مردم محله ی پل تالشان رشت

کاندیدای رشت و سخنرانی در جمع مردم محله ی پل تالشان  این شهرستان