در حوزه اشتغال تاکنون پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان طرح اشتغال زایی به بانک ها ارجاع داده شده است.

به گزارش ندای گیلان،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)صومعه سرا با بیان اینکه در حوزه حمایت در دو بخش ایجاد اشتغال و کمک هزینه جهیزیه فعالیت می کنیم، اظهار کرد: در حوزه اشتغال تاکنون پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان طرح اشتغال زایی به بانک ها ارجاع داده شده است.

محمدی ملک دوست با بیان اینکه تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از این میزان دریافت شده است، افزود: ۷۰ درصد از این کل طرح های ارائه شده مربوط به جوانان یا همان فرزندان مددجویان است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع  تسهیلات  دریافتی نیز ۸۰ درصد طرح ها مربوط به جوانان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) صومعه سرا با اشاره به شرایط دریافت تسهیلات از سوی فرزندان مددجو، تصریح کرد: این افراد برای دریافت این تسهیلات  باید سرپرستی پدر یا مادر خود را قبول کرده و آنها را از چرخه دریافت کمک هزینه معیشتی خارج کنند.

وی با بیان اینکه میزان تسهیلات پرداخت شده بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان براساس طرح های اشتغال زایی است، گفت: این طرح ها در قالب دامداری، شیلات، صنایع دستی، خرید ادوات کشاورزی و سایر موارد است.

ملک دوست همچنین در ادامه با اشاره به کمک هزینه جهیزیه برای فرزندان مددجو، تصریح کرد: تاکنون به ۵۹ نفر هر کدام به مبلغ دو میلیون تومان بلاعوض پرداخت شده و برای ۹۶ نفر نیز پرونده سازی شده است.