در عرصه مبارزه با داعش، ارتش های آمریکا و روسیه ناتوانند و مدافعان حرم هستند که نقشه های ارتش های ابرقدرت ها را در هم ریخته و داعش را مجبور به شکست می کنند

به گزارش  ندای گیلان، سردار محمد عبدالله اظهار داشت: عرصه جنگ نرم به مراتب سخت تر از جنگ سخت است و در این عرصه نیازمند ورود استادان دانشگاه ها می باشیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص انقلاب و خطرات جنگ نرم افزود: انقلاب و انقلابیگری پایان نیافته و نباید در این عرصه ضعف نشان داده شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر به خدا باور داشته باشیم و در میدان مبارزه صبر پیشه کنیم، همه راه ها به روی ما باز خواهد شد.
سردار عبدالله پور یادآور شد: در عرصه مبارزه با داعش، ارتش های آمریکا و روسیه ناتوانند و این آدم های گمنامی همچون مدافعان حرم هستند که نقشه های ارتش های ابرقدرت ها را در هم ریخته و داعش را مجبور به شکست می کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، در جنگ نرم نقش استادان دانشگاه ها بسیار برجسته است و آنها می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
در این همایش همچنین محمد جلایی مسئول بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان اظهار داشت: انقلاب اسلامی در مرحله ای قرار دارد که می تواند به عنوان عرصه جدیدی از تمدن بشری به جهانیان معرفی شود و دستاوردهای آن در طول 37سال اخیر، می تواند از ایده های جدید این تمدن مطرح شود.
وی گفت: بسیاری از طرح های اقتصادی در استان، بدون اینکه پیوست فرهنگی داشته باشند در گیلان اجرایی شده و هنوز متخصص لازم در این زمینه تربیت نشده است.
وی با اشاره عضویت دو هزار استاد در بسیج اساتید دانشگاه های گیلان گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی بسیج اساتید گیلان وارد اقدام و عمل شده و برای بسیاری از طرح های اجرا شده در گیلان پیوست های فرهنگی معرفی کرده است.
وی افزود: همایش پیوست فرهنگی با حضور 120 استاد دانشگاه در دانشگاه گیلان، جلسات روشنگری از جمله تبیین خط امام در هفت دانشگاه ، برگزاری جلسه نقد نظریات غربی و تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی از اساتید دانشگاه از جمله اقدام های صورت گرفته است.