فرماندار فومن  با بیان اینکه ۵۳۷ میلیون تومان اعتبار برای اجرای 2 طرح آبخیز داری در فومن اختصاص یافته است ،گفت : این مبلغ از محل اعتبارات تملک داریی های سرمایه ای استان، امسال برای اجرای طرح های آبخیزداری در ماسوله و کوره خرم هزینه می شود.

فرماندار فومن در جلسه رسیدگی به مشکلات طرحهای عمرانی شهر ماکلوان این شهرستان  با بیان اینکه ۵۳۷ میلیون تومان اعتبار برای اجرای ۲ طرح آبخیز داری در فومن اختصاص یافته است ،گفت : این مبلغ از محل اعتبارات تملک دارئی های سرمایه ای استان، امسال برای اجرای طرح های آبخیزداری در ماسوله و کوره خرم هزینه می شود.

محمد رضا محسنی افزود : با توجه به وقوع سیلابهای مخرب، دیواره گذاری و‌ گابیون بندی رودخانه های عباسکوه ، کیش دره ، کوریه آلیان ، ماکلوان و آبرود و جنگلکاری و دیواره گذاری عرصه های منابع طبیعی ماسوله و لایروبی رودخانه سقی بن بسیار ضروری است .

خلیل بهروزی فر ‌نماینده فومن و شفت‌ در مجلس شورای اسلامی هم ‌در این جلسه با اشاره به وجود رودخانه های وحشی در فومن‌ اجرای طرح های آبخیز داری را در این شهرستان ضروری دانست و گفت: اجرای‌ طرح های آبخیزداری در فومن‌ نیازمند همدلی بیشتر مسئولان است .

میرحامد اختری مدیر کل منابع‌ طبیعی گیلان هم در این جلسه گفت : با توجه به گستردگی عرصه های منابع طبیعی و وجود رودخانه های وحشی در فومن تلاش داریم امسال یک و نیم میلیارد تومان از اعتبارات ملی را برای اجرای طرح های آبخیزداری این شهرستان جذب کنیم.

صداوسیما