مدیر شرکت خدمات حمایتی – کشاورزی گیلان گفت : شالیکاران می توانند با مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی کود شیمایی مورد نیاز خود را بگیرند.

به گزارش ندای گیلان،مدیر شرکت خدمات حمایتی – کشاورزی گیلان گفت : شالیکاران گیلانی می توانند با در دست داشتن کارت ملی به مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه و با تکمیل اطلاعات خود در سامانه «پهنه بندی جهاد کشاورزی» برای تهیه کود شیمایی مورد نیاز خود اقدام کنند.

صالح محمدی با اشاره به افزایش قیمت کود شیمایی افزود : ۸۰ درصد کود شیمایی مورد نیاز شالیکاران کود شیمایی ازته است که افزایش قیمت ندارد و هر کیسه به قیمت پارسال ۵۴ هزار و ۵۶۷ تومان عرضه می شود.

وی گفت : قیمت کودهای فسفاته و پتاسه به علت وارداتی بودن و مشمول ارز نیمایی شدن افزایش یافت.