بایگانی‌ها ​معاون رییس‌‌‌جمهور در امور زنان و خانواده | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
افغان ها 800 دختر ایرانی را به بردگی گرفته اند! 26 فوریه 2018

افغان ها 800 دختر ایرانی را به بردگی گرفته اند!

معاون رئیس جمهور گفت:طبق آمارها حدود ۸۰۰ دختر ایرانی که شوهر افغان کرده‌اند به صورت برده مورد استفاده قرار می‌گیرند لذا موضوع مهم و پیچیده‌ای است.