بایگانی‌ها گلین مقدم | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
امنیت،برند ایران در روابط بین الملل/تحقق جامعه دانایی محور بدون ارتباط با رسانه ها  ممکن نیست 17 مارس 2017

امنیت،برند ایران در روابط بین الملل/تحقق جامعه دانایی محور بدون ارتباط با رسانه ها ممکن نیست

گلین مقدم با تاکید بر اینکه امروزه سواد قرن ما ،سواد دیجیتال است گفت:باید با دیجیتال آشنایی داشته باشیم و عملکرد ما در این بخش باید ارتباط تنگاتنگ با رسانه باشد و اگر ما ارتباط با رسانه را نداشته باشیم چیزی را نداریم.