بایگانی‌ها کاداستر | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
طرح کاداستر در 35 هکتار از اراضی کشاورزی گیلان انجام شد/حدنگاری برای جلوگیری از خرد شدن زیمن های کشاورزی در استان 29 دسامبر 2019
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد:

طرح کاداستر در 35 هکتار از اراضی کشاورزی گیلان انجام شد/حدنگاری برای جلوگیری از خرد شدن زیمن های کشاورزی در استان

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با حد نگاری و تثبیت مالکیت بخشی از نگرانی سرمایه گذاران بخش کشاورزی برطرف می‌شود.