بایگانی‌ها پرندوش | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
شاید آن ها شهر را زیباتر نمی‌خواهند 04 اکتبر 2017

شاید آن ها شهر را زیباتر نمی‌خواهند

یادداشت:وینستون چرچیل می گوید: حقیقت، انكارناپذیر است. بدخواهی ممكن است به آن حمله كند. ممكن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود. بدان هرگاه در برابر عملکرد و حق خواهی ات، موضع گرفتند عملکرد چشم گیری داشته ای… زندگی همین است به همدیگر دروغ می چسبانیم، حق را با […]