بایگانی‌ها نظام بودجه ریزی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
نظام بودجه ریزی عملیاتی 03 مارس 2016

نظام بودجه ریزی عملیاتی

سیما جعفر گروسی-نظام بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی عملیاتی ، عبارت است از : برنامه ی عملکرد سالانه به همراه بودجه ی سالانه که رابطه بین میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان میدهد. هدف اصلی نظام بودجه ریزی پاسخگویی و ارزیابی عملکرد سازمانهاست […]