بایگانی‌ها نامادری سنگدل | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
نامادری سنگدل دخترخوانده خود را شکنجه کرد و به قتل رساند/منیره:عسل می گفت مادر مرا ببخش اما گردنش را شکستم!/همسایه های قاتل:در تابستان لباس گرم تن کودک می کرد و مجبورش میکرد کار کند! 23 ژوئن 2020
انتشار جزئیات جنایت فجیع مادرانه در ایران؛

نامادری سنگدل دخترخوانده خود را شکنجه کرد و به قتل رساند/منیره:عسل می گفت مادر مرا ببخش اما گردنش را شکستم!/همسایه های قاتل:در تابستان لباس گرم تن کودک می کرد و مجبورش میکرد کار کند!

چون باشگاه می‌روم و ورزش می‌کنم از چارچوب در اتاق گرفتم و با کف پا لگد محکمی به شکم «عسل» کوبیدم طوری که روی تختخواب داخل اتاق افتاد! ولی بلند شد و در حالی که گریه می‌کرد قصد داشت از چنگم فرار کند دوباره لگد دیگری به او زدم که این بار از زیردستم گریخت و به داخل اتاق دیگر فرار کرد. دنبالش رفتم و با مشت و لگد ضربات دیگری زدم! التماس می‌کرد که رهایش کنم، ولی من خیلی عصبانی بودم او روی دو زانویش بلند شد و درحالی که با چشمانی اشک آلود و ملتمسانه نگاهم می‌کرد، اشک ریزان گفت: مادر؛ مرا ببخش!