بایگانی‌ها مگاهاسپیتال در گیلان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
لزوم استقرار پروژه مگاهاسپیتال در گیلان 08 نوامبر 2016

لزوم استقرار پروژه مگاهاسپیتال در گیلان

رییس دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر استقرار پروژه مگاهاسپیتال در گیلان، افزود: امروز استقرار این ایده به یک مطالبه عمومی در افراد اثرگذار تبدیل شده است.