بایگانی‌ها معارفه علی بهارمست | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
کارگرنیا ، رئیس شورا : توزیع قدرت از مناطق به نواحی شهرداری رشت / رضویان ، عضو شورا : جایگاه امروز رشت در شأن شهروندان با فرهنگ نیست / بهارمست ، سرپرست شهرداری رشت : رشت امروز نیازمند تلاش مضاعف است ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
در مراسم معارفه سرپرست شهرداری رشت ؛

کارگرنیا ، رئیس شورا : توزیع قدرت از مناطق به نواحی شهرداری رشت / رضویان ، عضو شورا : جایگاه امروز رشت در شأن شهروندان با فرهنگ نیست / بهارمست ، سرپرست شهرداری رشت : رشت امروز نیازمند تلاش مضاعف است

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: در بسیاری از کشورها شورا و شهرداری بیشترین اختیارات را در حوزه مدیریت شهری دارند اما متاسفانه در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و ما در تلاشیم تا به کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی این جایگاه به خوبی تعریف شود.