بایگانی‌ها مراکز پخش گیله اؤجا | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
نخستین شمارۀ ماهنامۀ گیله اؤجا منتشر شد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نخستین شمارۀ ماهنامۀ گیله اؤجا منتشر شد

در این شماره به مناسبت روز جهانی کارگر به موضوعات کارگری و وضعیت کارگران استان گیلان پرداخته شده است