بایگانی‌ها مدیری لایق بنام دکتریوسف زاده چابک | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
مدیری لایق بنام دکتریوسف زاده چابک ۰۹ تیر ۱۳۹۵

مدیری لایق بنام دکتریوسف زاده چابک

یاداشت: باید مدیران ضعیف را نقد کرد.بایدمدیران ناکارآمد را کنار زد و مدیرانی توانمند و قدرتمند برسر کار آورد.در روی دیگر سکه باید از مدیران لایق و کارآمد قدردانی کرد و آنان را به جامعه معرفی کرد. هرگز نمیتوان بیمارستان پورسینا را قبل از مدیریت دکتر یوسف زاده چابک فراموش کرد. بیمارستانی که بسیار ضعیف […]