بایگانی‌ها مديرعامل شركت گاز استان گيلان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
برگزاري بیش از4 هزار نفر ساعت آموزش در سال جاری ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

برگزاري بیش از4 هزار نفر ساعت آموزش در سال جاری

ظهیری: برگزاري دوره هاي آموزشي سبب افزايش كارايي و اثربخشي و كاهش هزينه ها در سازمان و به تبع آن موفقیت شركت در دستیابی به اهداف خواهد شد