بایگانی‌ها محیط زیست آستانه اشرفیه | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
ساماندهی دوره گردهای جمع کننده ضایعات در آستانه اشرفیه/شهردار آستانه در مدیریت معضل زباله با جدیت بیشتری اقدام کند ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

ساماندهی دوره گردهای جمع کننده ضایعات در آستانه اشرفیه/شهردار آستانه در مدیریت معضل زباله با جدیت بیشتری اقدام کند

اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه از شهردار آستانه خواست تا با جدیت بیشتری نسبت به مدیریت معضل ریخت و پاش زباله در مبادی ورودی و خروجی شهر و همچنین حریم رودخانه و کانال‌های آبرسانی داخل شهر اقدام کند.