بایگانی‌ها متکی و تیلرسون | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
شباهت احمدی نژاد و ترامپ در برکناری متکی و تیلرسون 14 مارس 2018

شباهت احمدی نژاد و ترامپ در برکناری متکی و تیلرسون

شباهت های برکناری متکی و تیلرسون، بیش از هر موضوعی، شباهت نسبی نوع کشورداری ترامپ و احمدی نژاد را گوشزد می کند. شیوه ترامپ و احمدی نژاد هر دو مبنتی بر نوعی پوپولیسم است.