بایگانی‌ها ماهنامه گیل اوجا | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
شمارۀ پنجم ماهنامۀ ” گیلان اؤجا ” منتشر شد ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

شمارۀ پنجم ماهنامۀ ” گیلان اؤجا ” منتشر شد

ندای گیلان:شمارۀ ۵ ماهنامۀ ” گیلان اؤجا ” شهريور ۱۳۹۵ در ۲۴ صفحه، به قیمت ۱۰۰۰ تومان منتشر شد.