بایگانی‌ها ماجرای سد ایلسو | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
برای سد «ایلیسو» با ترکیه مذاکره می کنیم ۱۸ تیر ۱۳۹۶

برای سد «ایلیسو» با ترکیه مذاکره می کنیم

رئیس سازمان محیط زیست گفت:کارشناسان ایرانی و منطقه ای معتقدند پروژه های آبی ترکیه بر ایران و چند کشور دیگر آثار سوء دارد که باید از آن جلوگیری کرد