بایگانی‌ها قربانی کردن تالش | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
آخرین تصاویر از گوسفندانی که به قربانگاه می روند! 11 سپتامبر 2016

آخرین تصاویر از گوسفندانی که به قربانگاه می روند!

قربانی کردن ریشه در دوران ما قبل تاریخ دارد. انسان اولیه که از درک عظمت خالق متعال و فهم طبیعت عاجز بود، برای به دست آوردن ترحم خدایان خیالی خود، دست به قربانی کردن حیوانات و انسان‌ها می‌زده، این رسم نزد همه ملل و ادیان به عناوین مختلف موجود بوده است.