بایگانی‌ها فعال سازی دیتا | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
رتبه چهارم شرکت مخابرات گیلان در ارائه ی دیتا به مشترکین/سعود بیست و پنج پله ای مخابرات گیلان 14 ژوئن 2016

رتبه چهارم شرکت مخابرات گیلان در ارائه ی دیتا به مشترکین/سعود بیست و پنج پله ای مخابرات گیلان

براساس گزارش ارزیابی شرکت مخابرات ایران در پایان اردیبهشت ماه 95، رتبه چهارم کشوری به دیتای شرکت مخابرات گیلان اختصاص داده شد.