بایگانی‌ها عملیات رمضان به روایت افسر عراقی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
۰۳ تیر ۱۳۹۴

هر کس ذره‌ای قصور کند اعدامش می‌کنم!

ندای گیلان:ابوحازم! امروز عراق به یک کشور ضعیف و ناتوان مبدل شده. تمام ارزش‌های نظامی، توسط شخص صدام به لجن کشیده شده. او که حتی یک روز در ارتش خدمت نکرده، چطور می‌تواند قوانین و معادلات نظامی را بفهمد و درک کند؟ سرهنگ ستاد رضا الصبری افسر رابط اطلاعات سپاه سوم ارتش بعث عراق بود […]