بایگانی‌ها عملکرد ثابت قدم | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
رضایت ۹۶/۵۶ درصد شهروندان رشت از پیاده‌راه فرهنگی/ثابت قدم،بهترین شهردار رشت از نگاه مردم/ترافیک دغدغه اصلی رشتوندان 15 ژانویه 2017

رضایت ۹۶/۵۶ درصد شهروندان رشت از پیاده‌راه فرهنگی/ثابت قدم،بهترین شهردار رشت از نگاه مردم/ترافیک دغدغه اصلی رشتوندان

نتیجه نظر سنجی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان نشان می دهد حدود ۷۰ درصد مردم رشت عملکرد ثابت‌قدم، شهردار فعلی رشت را بهتر از شهرداران قبل می‌دانند