بایگانی‌ها عدم کفایت رییس جمهور | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
جریانی می خواهد روح جمهوریت را از ساختار کشور بگیرد|می خواهند انتخاب‎های مردم را به  اشتباه جلوه دهند 02 اسفند 1397
نماینده ادوار مجلس مطرح کرد:

جریانی می خواهد روح جمهوریت را از ساختار کشور بگیرد|می خواهند انتخاب‎های مردم را به اشتباه جلوه دهند

جریانی به صورت خزنده سعی می‎کند انتخاب‎های مردم را به نوعی اشتباه جلوه دهد. این جریان سعی دارد که راه رسیدن به پیشرفت را در روش‌های غیردموکراتیک دیگری جست‌وجو کند.