بایگانی‌ها طرحهای شنای | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
ایجاد طرح های ساحلی جدید در گیلان 29 آوریل 2019
استاندار گیلان خبر داد:

ایجاد طرح های ساحلی جدید در گیلان

استاندار گیلان گفت: ایجاد طرح شناگاهی دارند شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفته که امکان واگذاری به بخش خصوصی از طریق فراخوان با اولویت افراد بومی برای مدت زمانی تعیین شده را دارد.