بایگانی‌ها شورای شهر ر شت | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
خواسته های ما باعث می شود افراد از این شهر فرار کنند!/کسی نمی تواند با ما کار کند ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
اعتراف عضو شورای شهر رشت:

خواسته های ما باعث می شود افراد از این شهر فرار کنند!/کسی نمی تواند با ما کار کند

عضو شورای شهر رشت گفت:بعضاً شاید رویکردهای مداخله گرایانه ما، شاید خواسته‌های ما سبب می‌شود که افراد یا از این شهر فرار کنند و یا نتوانیم با آن‌ها کار کنیم.