شهیدان غواص
عکس دیده نشده از غواصان اسیر 22 مرداد 1394

عکس دیده نشده از غواصان اسیر

در این عکس غواصان اسیر شده به دست نیروهای عراق را می بینید