بایگانی‌ها شهرستان خمام | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
خمام شهرستان ،پیربازار شهر و چوکام به بخش تبدیل شد ۱۲ آبان ۱۳۹۹
تقسیمات کشوری جدید در گیلان؛

خمام شهرستان ،پیربازار شهر و چوکام به بخش تبدیل شد

با مشخص شدن وضعیت خمام به عنوان شهرستان، پیربازار نیز به عنوان یکی از شهرهای شهرستان رشت مشخص و دهستان چوکام نیز به بخش تبدیل شده‌است.