بایگانی‌ها سند امایش چیست | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
بخشی از مشکلات امروز ناشی از الگوی توسعه ناپایدار است/از ظرفیت های دریا غافل مانده ایم ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
پرونده ویژه آمایش سرزمین گیلان/1

بخشی از مشکلات امروز ناشی از الگوی توسعه ناپایدار است/از ظرفیت های دریا غافل مانده ایم

خیاطی با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمینی گیلان از نظر وی دو نکته برجسته دارد، اظهار داشت: در تدوین سند آمایش گیلان برای اولین بار  پارادایم فکری (چهارچوب فکری) که بر اساس آن مسیر و الگوی توسعه استان تعریف می شد، تغییر یافت.