سایت جی دی کپیتال
گرفتن تصاویر برهنه از دختران به عنوان ضمانت پرداخت وام دانشجویی! 30 مرداد 1397
اقدام بی شرمانه یک سایت چینی؛

گرفتن تصاویر برهنه از دختران به عنوان ضمانت پرداخت وام دانشجویی!

وام دهندگان به دانشجویان گفتند درصورتی که وام را در موعد مقرر بازپرداخت نکنند، تصاویر برهنه آن ها در اینترنت منتشر خواهد شد.