بایگانی‌ها زکات فطریه رشت | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
موسسه ی الهه نور امامت آماده ی دریافت زکات فطریه ی گیلانیان ۱۵ تیر ۱۳۹۵

موسسه ی الهه نور امامت آماده ی دریافت زکات فطریه ی گیلانیان

با توجه به اینکه این مؤسسه مدت چند سال است که در عرصه های مختلف فعالیت های متعددی را داشته لذا از مردم همیشه در صحنه و خیر تقاضای کمک به این خیریه جهت برآوردن نیازهای اقشار بی بضاعت را دارد