بایگانی‌ها زندانیهای گیلان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
شرکت بیش از ۴۵۰۰ نفر از زندانیان گیلانی در دوره های آموزش فنی و مهارتی ۲۹ تیر ۱۳۹۹
مدیر کل زندانهای گیلان خبر داد:

شرکت بیش از ۴۵۰۰ نفر از زندانیان گیلانی در دوره های آموزش فنی و مهارتی

مدیر کل زندانهای گیلان با اشاره به اینکه تعداد ۴۵۱۳ نفر از زندانیان گیلان توانستند در دورهای فنی و حرفه ای ، صنایع دستی و جهاد کشاورزی شرکت کنند،گفت:، مجازات و بازپروری می تواند با برنامه های صحیح در توانمند سازی و بازسازی زندانی برای بازگشت شرافتمندانه به جامعه نقش موثر داشته باشد.