زندانیان گیلان
ماجرای آزادی زندانیان گیلان توسط محسن چاوشی چه بود؟ 28 آبان 1399

ماجرای آزادی زندانیان گیلان توسط محسن چاوشی چه بود؟

12 نفر از زندانیان شهرستان های فومن و صومعه سرا به کمک محسن چاوشی از بند رهایی پیدا کردند.