بایگانی‌ها رشتی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
به خاطر تعهد به مردم روستا عضو کمیسیون کشاورزی شدم ۱۳ تیر ۱۳۹۵

به خاطر تعهد به مردم روستا عضو کمیسیون کشاورزی شدم

نماینده ی رشت:به خاطر تعهدی که به مردم روستا و کشاورز و به استان خودم که قطب کشاورزی است دارم عضو کمیسیون کشاورزی شدم.