بایگانی‌ها ردیف های اعتباری شورای رشت | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
عدم تحقق ردیف های اعتباری شورای شهرستان رشت ۲۶ دی ۱۴۰۰
رئیس شورای شهرستان رشت خبر داد:

عدم تحقق ردیف های اعتباری شورای شهرستان رشت

رئیس شورای شهرستان رشت با اشاره به پیش بینی بودجه های اندک برای این شورا، گفت: ردیف های اعتباری محدود پیش بینی شده برای شورای شهرستان رشت تحقق نیافته است.