بایگانی‌ها رانندگان تاکسی انزلی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
لزوم توجه به معیشت رانندگان تاکسی در کنار رفاه شهروندان ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

لزوم توجه به معیشت رانندگان تاکسی در کنار رفاه شهروندان

فرماندار انزلی تاکید کرد:باید درنظر داشت که بندرانزلی به دلیل شرایط ویژه و گسترش طولی همواره با ترافیک شهری روبرو بوده و می بایست علاوه بررفاه شهروندان معیشت رانندگان تاکسی هم درنظر گرفته شود.