بایگانی‌ها رئیس هیات ورزشهای همگانی هیات گیلان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
لزوم اولویت بخشی به واکسیناسیون مربیان ورزشی ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
رئیس هیات ورزشهای همگانی هیات گیلان مطرح کرد:

لزوم اولویت بخشی به واکسیناسیون مربیان ورزشی

رئیس هیات ورزشهای همگانی هیات گیلان گفت:با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از آغاز شیوع ویروس کرونا در دنیا و البته کشور ، واکسیناسیون گروه های مختلف مشاغل آغاز شده اما مربیان ورزشی با توجه به اینکه در تمام این دوران با تمرینات ورزشی و تشویق مردم به ورزش و فعالیت جسمانی با وجود درمعرض بودن این ویروس، هنوز جز الویت های دریافت واکسن نیستند.