بایگانی‌ها رئیس ستاد انتخاباتی حزب ندای ایرانیان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
دولت گذشته اعتقادي به احزاب نداشت/دولت یازدهم درهای دنیا را بسوی ایران گشود 15 آوریل 2017

دولت گذشته اعتقادي به احزاب نداشت/دولت یازدهم درهای دنیا را بسوی ایران گشود

رئیس ستاد انتخابات حزب ندای ایرانیان در گیلان گفت:دولت گذشته اعتقادي به احزاب نداشت اما در دولت تدبير و و اميد احزاب توانستند آزادانه فعاليت كنند

علی بزرگ بشر رئیس ستاد انتخاباتی حزب ندای ایرانیان در گیلان شد 05 آوریل 2017

علی بزرگ بشر رئیس ستاد انتخاباتی حزب ندای ایرانیان در گیلان شد

، علی بزرگ بشر به عنوان رييس ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا حزب ندای ایرانیان در استان گيلان تعيين شد.