بایگانی‌ها رئیس امور توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مهارتی و کاربنیان دانشگاه آزاد اسلامی کشور | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
تاسیس دانشکده مهارت و کارآفرینی در ۸دانشگاه آزاد اسلامی گیلان ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

تاسیس دانشکده مهارت و کارآفرینی در ۸دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

رئیس امور توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مهارتی و کاربنیان دانشگاه آزاد اسلامی کشور در آستارا گفت: دانشکده مهارت و کار آفرینی با هدف ارتقا مهارت‌های علمی شغلی در ۸دانشگاه آزاد اسلامی گیلان راه اندازی شد.