بایگانی‌ها دستاوردهای احمدی نژاد | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
احمدی نژاد که بود؟ و چه کرد؟ 23 فروردین 1396

احمدی نژاد که بود؟ و چه کرد؟

وی بنا بر توصیه مشاوران خود ایجاد دوقطبی فقیر و غنی را به عنوان ایده اصلی انتخابات برگزیده است