دختران فراری
احداث مکانی جهت بازگرداندن دختران فراری نزد خانواده 10 تیر 1394

احداث مکانی جهت بازگرداندن دختران فراری نزد خانواده

ندای گیلان:باید فکری اساسی برای این دختران صورت گیرد زیرا نباید برای برگشت آنان به خانواده‌شان اجباری در کار باشد