بایگانی‌ها خیریه های رشت | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
بازارچه ی صنایع دستی و غذاهای سنتی در رشت افتتاح شد 20 مرداد 1395

بازارچه ی صنایع دستی و غذاهای سنتی در رشت افتتاح شد

شیرین ریحانی موسس ومدیر عامل موسسه ی الهه نور امامت در حاشیه ی افتتاح این بازارچه گفت:هدف این موسسه توانمند سازی واشتغالزایی افرادنیازمند نیازمند و بانوان خود سرپرست میباشد.