بایگانی‌ها خانواده قربانيان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
آخرین گروه حجاج گیلانی امروز وارد رشت شدند 05 اکتبر 2015

آخرین گروه حجاج گیلانی امروز وارد رشت شدند

آخرین گروه حجاج گیلانی و خانواده‌های قربانیان فاجعه منا شامل 313 نفر در قالب 2.5 کاروان وارد این استان شدند.