بایگانی‌ها حقوق ناجیان غریق | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
پرداخت حقوق ناجیان غریق از محل تملک دارایی های شهرستان ۱۲ تیر ۱۳۹۵

پرداخت حقوق ناجیان غریق از محل تملک دارایی های شهرستان

برای برون رفت از مشکل در سالهای آینده پرداخت حقوق ناجیان غریق از محل تملک دارایی های شهرستان در دستور کار قرار گرفته است